Privacyverklaring

DOINA ZAMFIR GOES - De maatschappij is gelegen in Frankrijk


1. Wie zijn wij?

Deze website is het eigendom van Doina Zamfir Goes, bedrijfsleider van de gelijknamige maatschappij, gelegen in Frankrijk.
EMAIL: contact@dzg-traductions.com
Telefoon: +33.6.84.28.34.08
De maatschappij is door zijn juridische vorm (micro-entreprise) NIET BTW-plichtig.
SIRET registernummer : 848 119 434 00019
WEBSITE HOST: HOSTINGER.COM


2. Bescherming van uw gegevens

De gegevens uitgewisseld via deze site worden beschermd door het SSL Encryptieprotocol.
REGELS VOOR DE GEBRUIKER:
- Het is niet toegelaten de correcte werking van de website te belemmeren.
- Het is evenmin toegelaten de veiligheid van de website in gevaar te brengen.
- Het is ten stelligste verboden de site te gebruiken om spam of ongewenste berichten te verzenden via het contactformulier of welke andere methode dan ook.
- De website geeft u algemene informatie, de gepubliceerde gegevens zijn indicatief.


3. Wat gebeurt er met uw formulieren en opgestuurde documenten?

De op onze site ingevulde documenten worden door het SSL Encryptieprotocol beschermd.
Dit houdt in dat elk verzonden document opgeslagen wordt in ons electronische bestand (e-mail): uw documenten worden m.a.w. niet op de website bewaard, maar onmiddellijk verwijderd bij de verzending.
Terug naar home